Tėvų į(si)traukimas į mokyklos gyvenimą – sėkmingo bendradarbiavimo sąlyga

Šiaulių Salduvės progimnazijoje skiriamas ypatingas dėmesys tėvų įtraukimui į ugdymo procesą ir mokyklos gyvenimą. Tėvų įtraukimas vykdomas remiantis Tėvų informavimo ir komunikavimo vykdymo aprašu, kuris reglamentuoja mokinių, mokytojų ir administracijos bendradarbiavimo tvarką mokykloje. Siekiant stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją, kiekvieną mėnesį, po vaiko individualios pažangos įsivertinimo, tėvai vaikams rašo skatinamąsias frazes: pagiria vaiką už pastangas, pasiekimus. Du kartus per metus mokyklos administracija, mokytojai ir pagalbos mokytojui specialistai aptaria kiekvieno vaiko individualią pažangą ir raštu suteikia grįžtamąjį ryšį tėvams, nurodydami, kokios yra vaiko stiprybės, į ką reikėtų atkreipti dėmesį, siūloma įvairi pagalba, prašoma tėvų bendradarbiauti siekiant bendro rezultato. Organizuojami tėvų forumai, kurių metu diskutuojama bendruomenei aktualiais klausimais. Tėvai skatinami vesti pamokas, kitus užsiėmimus, savanoriauti. Mokykloje stipri „Penktadienio arbatos“ tradicija, kai 4-8 klasių mokiniai su tėveliais ir mokytojomis, klasių vadovėmis kiekvieną penktadienį prieš pamokas visus vaišina žolelių arbata. Arbatai naudojamos pačių mokinių mokyklos darželyje auginamos vaistažolės, o šioms pasibaigus – mokytojų surinktos žolelės.

Progimnazijoje sukurtą tėvų įtraukimo sistemą papildo individualūs mokytojų naudojami metodai. Šiame straipsnyje pristatytos pirmų ir penktų klasių mokytojų, klasių vadovių patirtys, kadangi tėvų įtraukimas labai svarbus sėkmingai pirmokų ir penktokų adaptacijai.
Viena iš svarbiausių sėkmingo bendradarbiavimo su tėvais sąlygų yra efektyvi komunikacija. Ji vyksta ne tik tradiciniais būdais (kalbantis telefonu, pildant elektroninį dienyną, perduodant atspausdintą informaciją), bet ir pasinaudojant socialiniais tinklais. Mokytojų teigimu, būtent toks informacijos perdavimo būdas yra greičiausias ir efektyviausias, norint gauti grįžtamąjį ryšį čia ir dabar:

„Šiame visuotiniame bėgimo ir laiko neturėjimo amžiuje svarbu rasti tėvams priimtinų bendravimo formų. Tam puikiai padeda uždaros klasių grupės socialiniame tinkle „Facebook“. Tėvai informaciją gauna lengvai ir greitai, gali pasitikslinti, pasitarti, padiskutuoti. Mokytojai patogu įkelti nuotraukas ar filmuotą medžiagą tiesiogiai iš bet kurios veiklos. Grupėje vyrauja žaismingos, pozityvios nuotaikos.“ (Inga Sapažinskienė, 1b klasės mokytoja)

Mokykloje organizuojamų atvirų durų dienų metu vykdomi trišaliai pokalbiai, kai mokytojai bendrauja su tėvais ir vaiku, išklauso jų lūkesčių, suteikia reikiamą informaciją, priima susitarimus ir, žinoma, kuria ryšį:

„Individualių pokalbių su tėvais metu kuriamas prasmingas dialogas. Dirbant su tėvais man svarbiausias pasitikėjimu grįstas bendradarbiavimas. Labai svarbu, kad tėvai jaustųsi reikalingi mokyklai, įtraukti į drausmės klausimų sprendimą, veiklų organizavimą“. (Birutė Simelienė, 1a klasės mokytoja)

Pirmų klasių mokytojos skatina tėvus įsitraukti į klasės gyvenimą dalyvaujant skaitymo projekte. Mokytojos pastebi, kad kviesdamos mamas, tėčius ir senelius kiekvieną penktadienio rytą vaiko klasėje skaityti knygą, gerina mokinių skaitymo įgūdžius, stiprina tarpusavio ryšį, skiepija meilę knygai:

„Dažnai tėvai, vaikui pradėjus pačiam skaityti, nustoja jam skaityti knygas. Tėvams atrodo, kad to nebereikia, nes vaikas gali tai padaryti pats. Tėvai nepagalvoja, kad vaikui ilgą laiką skaitymas nėra toks lengvas darbas, jog skaitant būtų galima pajusti malonumą. Tam, kad nedėdami pastangų galėtume džiaugtis turiniu, reikia pakankamai sklandaus skaitymo. Vaikams reikia įdėti daug darbo, kol tai pasieks. Todėl projekto ,,Rytas su knyga ir arbata“ tikslas, kad su tėveliais skaitydamas knygutę, malonumą vaikas gautų ne tik iš skaitymo, bet ir iš buvimo kartu su mama ar tėčiu. Kuo daugiau malonumo teiks ši veikla, tuo didesnė tikimybė, kad vaikas ir užaugęs mėgs knygas.“ (Nijolė Juškienė, 1c klasės mokytoja).

Bendradarbiaudami su tėvais mokytojai įtraukia juos į neformalųjį ugdymą: koncertų, kitų mokyklos renginių organizavimą, socialines-pilietines veiklas. Taip kuriama partnerystė, kuri praturtina ugdymą:

„Svarbiausia, kad tėvai jaustųsi mokyklos bendruomenės dalimi, lygiaverčiais ugdymo proceso partneriais. Klasės vadovo pareiga – tėvams parodyti kelius, kaip įsitraukti į mokyklos gyvenimą. Manau, jog svarbu su jais bendrauti ir bendradarbiauti taip pat ir neformalioje veikloje. Džiaugiuosi, jog mano klasės bendruomenė prisideda ruošdama mokykloje vykstančius koncertus. Auklėtinio mama išrenka dainą, veda repeticijas, akomponuoja pianinu. Tai tampa mūsų tradicija, tėvai pasirūpino, kad ir pianiną turėtume klasėje. Santykius kuriame ir leisdamiesi į žygį ar bendradarbiaudami socialinėje-pilietinėje veikloje, organizuodami mokyklos gimtadienio savaitės veiklas.“ (Neringa Juškevičiūtė, 5a klasės vadovė).“

Dar vienas būdas įtraukti tėvus į mokyklos gyvenimą – kviesti savanoriauti kartu su vaikais. Tokia patirtis labai naudinga vaikams, nes matydami tėvų ir auklėtojos pavyzdį, jie įsisąmonina pagalbos silpnesniems prasmę, ugdosi socialines kompetencijas:

„Viena iš svarbiausių Salduvės progimnazijos veiklos sričių – socialinių kompetencijų ugdymas. Kad vaikas suvoktų savanorystės – pagalbos, dalijimosi – reikšmę ir prasmę, labai svarbu, kad visa tai palankiai vertintų ir tėveliai, kad skatintų vaikus savanoriauti ir džiaugtųsi šia jų veikla. Labai gražu, kai į savanorystę su vaikais įsitraukia ir tėveliai. Kartu su savo klasės mokinių tėveliais organizavome išvyką į gyvūnų globos namus: nuvežėme maisto, kitų reikmenų beglobiams keturkojams, juos vedžiojome, valėme voljerus ir narvelius. Tėveliai aktyviai palaikė ir įsitraukė į mūsų inicijuotą prieškalėdinę akciją, kurios metu rinkome maistą gyvūnų globos namų gyventojams ir vaikų namuose augantiems vaikams.
Gerumo, dalijimosi idėjos ne tik ugdo mumyse svarbiausias žmogiškąsias vertybes, bet ir padeda kurti mūsų bendrystę.“ (Ina Poškuvienė, 5c klasės vadovė)

Nors universalaus tėvų įtraukimo į mokyklos, klasės gyvenimą „recepto“ nėra, galima teigti, kad į sėkmę veda tinkama komunikacija, sistemingas bendradarbiavimas, kartu vykdomos neformaliojo ugdymo, socialinės-pilietinės veiklos, savanorystė.

 

Straipsnį parengė Šiaulių Salduvės progimnazijos Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Tatjana Kukelkienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Birutė Klimašauskienė.

Visos naujienos

Turite klausimų? Susisiekite


Neteisingas el. pašto adresas!
Laukelis yra privalomas!

Laukelis yra privalomas!


Success

Ačiū už žinutę!

Jūsų užklausa išsiųsta. Pasistengsime į ją atsakyti kaip įmanoma greičiau.

Adresas

K. Kalinausko g. 9A,
Vilnius, Lietuva

Naujienų prenumerata

Blogas el. pašto adresas!

Prenumerata užsakyta!