Socialinis emocinis ugdymas formuoja asmenybę

Siekiant užtikrinti mokinių sėkmę mokykloje ir gyvenime bei puoselėti darnius, atsakingus  tarpusavio santykius tiek atskirose bendruomenėse, tiek visuomenėje, ypatingas dėmesys turi būti skiriamas socialiniam ir emociniam ugdymui (SEU).

„Žmogus kaip harmoninga asmenybė formuojasi tada, kai jis ugdomas visokeriopai –  suteikiant žinių ir mokant jas panaudoti, lavinant jo socialinę ir emocinę erdvę bei gebėjimus bendrauti su kitais, taip pat mokant geriau pažinti save“, –  teigė pedagogikos konsultantė Danguolė Zalepūgienė.

Jos nuomone, geriausių rezultatų SEU pasiekiama per asmeninį pavyzdį. Pirmiausia tai pagarba, tiek bendraujant tarpusavyje, tiek su kitais, nes vaikai stebi mokytojus, nors kartais ir nesugeba to įvertinti, tačiau stebint aplinką, vyksta pasąmoninis ugdymas. Kai atsiranda pagarba, tada atsiranda gebėjimas priimti kitokį žmogų, mezgasi kitokie tarpusavio santykiai. Mokytojai turi lavinti šitą savo gebėjimą.

Danguolė Zalepūgienė/Asmeninio archyvo nuotr.

Pagarbūs santykiai ir technologijos

„Kauno Simono Daukanto progimnazijoje vyrauja pagarbūs santykiai tarp suaugusiųjų. Tai pavyzdys vaikams, leidžiantis mokytojams iš mokinių reikalauti tokio pat elgesio.

Tėvai iš įvairių aplinkų atveda į mokyklą vaikus, turinčius skirtingas vertybes ir patirtį. Todėl svarbu, kad visa mokyklos bendruomenė deklaruotų tas pačias vertybes. Šeima turi teisę rinktis mokyklą, kurioje mokytojai nuo pirmos dienos ne tik žodžiu, bet ir pavyzdžiu nurodo, kas priimtina, o kokiam elgesiui nepritars“, – aiškino buvusi Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Zalepūgienė.

Sparčiai tobulėjančios informacinės technologijos dar viena svarbi priežastis ugdyti SEU mokyklose. Vaikai dabar linkę labiau bendrauti per socialinius tinklus. Anot D. Zalepūgienės, negalima jų atmesti, nes tai neišvengiama, bet mokytojai turi kartu su jais kurti socialines grupes ir jose dalyvauti, žinoma, neužmiršdami  tiesioginio bendravimo ryšio, kuris padeda mažinti susvetimėjimą.

D. Zalepūgienės teigimu, sėkmingą SEU Kauno Simono Daukanto progimnazijoje didžia dalimi lėmė visybiškumas – socialiniu ir  emociniu augimu rūpinamasi visais lygmenimis, jo  kompetencijų ugdymo svarba tiki įstaigos vadovas.  Progimnazijoje atliekami mokyklos bendruomenės socialiniai emociniai tyrimai, stebima kaita. Darbiniai posėdžiai, susitikimai su tėvais, mokinių susirinkimai vyksta bendruomenėje derinant pranešimus, kokią žinią, informaciją norima pateikti, nes emocinę raišką lavinanti žinia perduodama keliskart labiau apgalvojus.

Visokeriopas ugdymas

Kitas sėkmės garantas – kompleksinis socialinių emocinių kompetencijų ugdymas. Lavinant šias mokinių kompetencijas, svarbu planuoti. Mokytojų planuose numatytos veiklos tarpusavyje derinamos. Jau  treti metai progimnazija įgyvendina visos dienos mokyklos modelį, jis nuo 2018 – 2019 m. m. tobulinamas siekiant kuo efektyviau ugdyti socialines, asmenines, emocines kompetencijas.

Ne mažiau svarbu ir optimalumas, kad perteikiant dalyko žinias, kartu  būtų ugdomos ir bendrosios kompetencijos. „Esu įsitikinusi, kad nereikalingi ginčai būna tarp tradicinės ir šiuolaikinės paradigmos gerbėjų dėl to, kas vaikams tinka labiau. Mes turime pasiūlyti jiems skirtingas išmokimo strategijas, tačiau be abejonių, vaikams geriau sekasi psichologiškai saugioje aplinkoje. Netradicinio ugdymo dienos progimnazijoje – akivaizdus to įrodymas. Neabejotinai vaikams patrauklūs ir naudingi inovatyvūs ugdymo metodai“, – teigė D. Zalepūgienė.

Nuoseklumas, dar viena būtina sąlyga vykdant suplanuotas veiklas, svarbias strateginiams tikslams. Nepaisant nesėkmių ir nenumatytų aplinkybių, labai svarbu ir toliau siekti užsibrėžto tikslo.

„Sudėtingiausia tada, kai yra problemos tarp vaikų ir, bandant išspręsti jas, iškyla abiejų šeimų vertybių ir nuostatų skirtumai. Mokykla tarpininkaudama turi išlaviruoti tarp jų nesiekdama kurios nors pusės pakeisti. Pasiūloma tokia bendravimo forma, kurią besąlygiškai turi priimti abi pusės.  Reikia diplomatiškumo ir geranoriškiems, o kartu ir tvirtumo, kad neprarastume svarbiausio – vaiko gerovės“, – apie iššūkius, su kuriais tenka susikurti kuriant emociškai saugią aplinką, kalbėjo D. Zalepūgienė.

Kad būtų pasiekti kuo geresni SEU rezultatai, pedagogai  jau nuo šio rugsėjo galės naudotis SEU gairėmis, kuriose numatyta SEU tikslas ir uždaviniai bei jų įgyvendinimo galimybės.

 

Straipsnį rasite ČIA 

Visos naujienos

Turite klausimų? Susisiekite


Neteisingas el. pašto adresas!
Laukelis yra privalomas!

Laukelis yra privalomas!


Success

Ačiū už žinutę!

Jūsų užklausa išsiųsta. Pasistengsime į ją atsakyti kaip įmanoma greičiau.

Adresas

K. Kalinausko g. 9A,
Vilnius, Lietuva

Naujienų prenumerata

Blogas el. pašto adresas!

Prenumerata užsakyta!