Komandos formavimas klasėje (dinamika, pasirinkimai, stebėjimas)

 Ištrauka iš Klasės vadovo gido 2 “Klasė be kampų“

Visą Klasės vadovo gidą 2 „Klasė be kampų“ galite skaityti čia

 Ar klasė gali tapti komanda? Kodėl tai svarbu?

Klasė ne tik gali, bet ir privalo tapti komanda. Skaitant įvairiausius komandos apibrėžimus, galime pastebėti, kad tai yra kartu dirbančių asmenų grupė, buriama tam, kad visi nariai siektų bendro tikslo. Mokymasis mokykloje be priklausymo komandai taptų tiesiog neįmanomas. Tiek žinių, tiek savęs pažinimo bendram kontekstui yra labai svarbus buvimo komandos nariu jausmas. Kita vertus, netgi visi švietimo dokumentai mokyklą įpareigoja į gyvenimą išleisti laimingą ir sėkmingą žmogų. Po ta laimingo žmogaus sąvoka slepiasi tai, kad žmogus mokykloje turi būti saugus ir sveikas, mylimas ir draugiškas, pasitikintis, savarankiškas, gerbiantis kitus. Tuo pačiu mokinys mokykloje turi būti aktyvus, besidomintis ir nebijantis klausti. Mano manymu, tik komandoje žmogus gali išmokti atsakingumo, realizuoti savo mintis, valdyti stresą, būti besimokančiu ir išmokstančiu valdyti konfliktus. Ir tik komandoje esantis žmogus geba analizuoti, dirbti ir kelti sau vis naujus tikslus. Taigi, komanda yra būtinybė.

Darbo su klase būdai ir vaikų pažinimas

Burdama komandą puikiai suvokiu, kad pirmiausia reikia laiko susižaisti. Kiekvienoje komandoje, kaip ir žmogaus asmenybėje, visi mes turime savo privalumų ir trūkumų. Tad pirmiausia komandą burti bandau per mokinių apklausas, stebėseną. Jeigu kalbėti apie metodus, padedančius pažinti jų savybes, svajones, norus, tai žinoma, visų pirma, vyksta stebėjimas – jis būna ir natūralus, ir kontroliuojamas. Pavyzdžiui, pasiprašau stebėti kolegų pamokas su mano mokiniais. Taip pat yra individualūs pokalbiai, kurių vaikai nemėgsta, bet man jie labai patinka, o ir vaikai galiausiai pripranta tiek prie pokalbių, tiek prie įvairiausių anketų, apklausų. Sutikite, pakalbinti 30 vaikų per mėnesį nors po kartą, realiai pritrūksta laiko. Taip pat analizuoju atliktų darbų rezultatus – žiūriu jų rašinius, jų darbus. Klasėje kartu darome įvairius testus – nuo paprastų žaidimų iki įvairių asmenybės testų. Siekdami geriau pažinti vieni kitus, darome įvairiausius pratimus, kurių metų atsiskleidžia skirtingi temperamentai, lavinamas kūrybiškumas. Tačiau vienas pagrindinių būdų darbui su klase ir vaikų pažinimui yra stebėjimas, kalbėjimas, buvimas kartu.

Sėkmingo komandos formavimo pavyzdžiai

Mano atmintyje labiausiai įstringa įvykiai, kai žmonės susivienija bendro tikslo siekimui. Pavyzdžiui, klasė susivienija, kad aktyvus klasės narys taptų mokyklos lyderiu, kad patektų į mokyklos tarybą – kartu surenka parašus, dalyvauja interviu, video medžiagos montavimo darbuose. Taip pat kai klasė susivienija padėti, kuomet kitą ištinka bėda – tai gali būti ir piniginė, ir kitokia parama. Geriausia sėkmės istorija, kai besipykstantys abiturientai susivienija paskutinio skambučio valsui išmokimui. Arba, kai po nenorėto projekto ar renginio, dega mokinių akys sakant: “Mes tai padarėm! Pasirodo, mes esam komanda!”.

Taip pat, kai ateini į darbą ir atrakinus kabinetą randi staigmeną – garuojančios kavos puodelį ant stalo ir tu pasijauti tos komandos dalimi. Buvo ir nutikimas, kai iš ryto vyras liepia greičiau keltis ir susitvarkyti, o tu nesupranti kodėl, bet po valandos pasigirsta skambutis į duris. Už durų buvę auklėtiniai su gėlėmis ateina tavęs pasveikinti. Su vyru sudarė tokį sąmokslą. Taigi, tokie dalykai rodo, kad dėl komandos dirbi ne veltui, kad komandą pavyksta suburti. Kaip jau minėjau, buvimas komanda – tai yra gebėjimas atsiskleisti, būti kūrybišku ir pamatyti šalia esantį.

Sėkmingas komandos formavimas atsiskleidžia ir tada, kai eini ir pamatai, kad tavo auklėtiniai iš ryto sveikinasi tavo pasiūlytu būdu. Pavyzdžiui, šiemet rugsėjo pirmąją su savo pirmokais juokaudama susidaužiau rankomis taip, kaip daro krepšininkai. Na o dabar jau pastebiu, kad jie kiekvieną rytą atėję į pirmą pamoką sveikinasi būtent tokiu būdu. Kiekvienoje mokinių laidoje prigyja vis skirtingi niuansai ir būtent tokiuose mažuose, kasdieniuose dalykuose galime įžvelgti sėkmę ir suvokti, kad eini teisinga linkme. Taigi, komandos formavimui yra itin naudinga, kai leidi su mokiniais kuo daugiau laiko, kai bendrauji, kai organizuoji nakvynes mokykloje, dviejų dienų ar ilgesnes išvykas, kai organizuoji temines klasės valandėles.

Buriant komandą, mano manymu, labai svarbu mokyti mokinius kurti ir laikytis savo tradicijų, didžiuotis savo pasiekimais. Klasėje turime klasės metraščius ir stendus, kuriuose mokiniai vienas kitam gali rašyti komplimentus. Taip pat sveikiname vieni kitus, švenčiame gimtadienius, Valentino dieną, Kalėdas, šeimos tradicines šventes, švenčiame ir organizuojame drauge renginius klasės mokinių tėvams. Bendruomenė ir komanda yra svarbi ir veiksni tik tada, kai susiburia ir tėvai, ir vaikai, kai susiburia visi, kurie prie to vaiko prisiliečia.

Komandos formavimo metodai ir įrankiai

  1. Diskusijos. Organizuoju diskusijas, kurių metu diskutuojame aktualiais klausimais. Pavyzdžiui, 11-oje, 12-oje klasėje mes jau galime kalbėti apie nedarbą šalyje, apie specialybes, jų svarbą. Taip pat apie tai, kodėl verta ieškoti patinkančios srities, kurioje gali ir pakankamai užsidirbti, ir padaryti laimingais kitus.
  2. Anketa. Anketavimą dažniausiai naudoju tam, kad būtų atskleista, kas patinka, kitaip tariant – pasimatuoti klasės temperatūrai. Sužinoti, su kokiomis problemomis susiduria mokinys, ar jis turi kam išsipasakoti, kas klasėje patinka, tinka, o kas ne.
  3. Stebėjimas. Kartais nueinu į kolegų pamoką vaikams sakydama, kad įdomu pasižiūrėti kaip dirba kolegos. O iš tiesų, tokiu būdu galiu pastebėti ar jie yra aktyvūs, ar jie yra pasiruošę, ar nemiega ant stalų. Pavyzdžiui, jeigu yra vaikas, kurio tėvams yra apribotos tėvystės teisės, tokiu būdu aš galiu stebėti jo nuotaiką klasėje, suprasti ar jam viskas gerai.
  4. Testai. Testų yra įvairiausių, renkiesi pagal tikslą, kurio sieki. Tai gali būti motyvacijos, asmenybės atskleidimo ir kiti testai.
  5. Komandos formavimo žaidimai. Pavyzdžiui, užrištomis akimis turi atlikti tam tikrus darbus ir po to analizuoti, kodėl svarbu matyti ir padėti nematančiam. Pratimų yra tikrai nemažai, priklausomai nuo to, ko sieki. Tai naudinga tiek savęs, tiek klasės aplinkos pažinimui.
  6. Projektai. Pavyzdžiui, duoti atlikti projektą mokyklos mikroklimato stebėsenai. Nufotografuoti ir nustatyti nesaugiausias vietas mokykloje. Arba nufotografuoti ir pristatyti saugiausias vietas mokykloje. Arba nustatyti tokią vietą, kurioje yra labai gera. Arba netgi pristatyti žmones, su kuriais mokykloje patiri geriausias emocijas, atlikti apklausą mokyklos rajone, išsiaiškinti, ką praeiviai mano apie šią mokyklą ir jos kultūrą. Taigi, tuo pačiu metu gali susidaryti nuomonę apie mokyklą bei mokyti vaikus imti interviu, jį apibendrinti.
  7. Klasės taryba. Klasėje turime ne tik seniūną, bet ir klasės tarybą, kurią sudaro 5-6 žmonės, priklausomai nuo klasės pasirinkimo. Kiekvienas narys dar turi ir savo grupelę, kurioje yra paskirstyti likę mokiniai, ne tarybos nariai. Tarybos narys su jais komunikuoja, perduoda informaciją, juos apklausia. Taigi, tarybos dėka bandome padaryti taip, kad klasėje už viską atsakingas būtų ne tik seniūnas. Mokiniai klasės taryboje mokosi organizacinių dalykų, apklausos kultūros, komandos formavimo.

Palinkėjimas kolegai

Labai svarbu paminėti, kad dažnai klasės auklėtojui trūksta drąsos būti savimi. Dalis mokytojų nusivilia savimi ir galvoja, kad jiems tiesiog nepavyko. Tačiau reikia nepamiršti, kad auklėtojo darbas ir yra būtent toks, banguotas – vieną dieną tu gali būti mylimas, o kitą dieną tų pačių auklėtinių apžodžiuotas. Visada sakau, kad auklėtojas turi išlikti profesionaliu, turi suvokti, kad gyvenimas susideda iš pakilimų ir nuosmukių, turi sugebėti atsistoti ir nebijoti suklysti. Juolab, kai išmanai, kad komandos formavimas ir yra etapinis. Nuo susipažinimo, kuomet visi drauge nusprendžia būti kieta klase, kuomet visi šypsosi, iki to, kai ateina etapas, kuomet vyksta karas ir audra, didėja įtampa, konkurencija, atsiranda susiskaldymas į grupeles. Tačiau kai yra laikomasi taisyklių, kai primeni vaikams, kad klasėje turi vyrauti pagarba, pasitikėjimas vienas kitu, tada komanda stabilizuojasi – atsiranda tradicijos, reikalavimai, aiškūs lūkesčiai, efektyviai sprendžiamos problemos ir komanda tampa brandžia. Taip pat ir šeimoje – kad ir kaip mylėtum savo vyrą, vis tiek atsiranda konfliktų. Tiesiog, laikui bėgant išmoksti nereaguoti arba kaip tik reaguoti tinkamai. Tad norėčiau paskatinti kolegas nebijoti klysti, tikėti tuo ką daro ir svarbiausia – nebijoti būti savimi. Tada ir vaikams yra paprasčiau būti savimi. Ir, žinoma, nesusireikšminti, nesijausti pernelyg viršesniu, tokiu, kurio privaloma klausyti vien dėl to, kad esi mokytojas. Nė velnio, tokio mokytojo mokiniai neklausys. Labiau pravartu yra nusileisti, kalbėti su jais jiems suprantama kalba ir galų gale mylėti savo darbą. Svarbu paminėti, kad auklėtojas turi mylėti ir glausti, bet tuo pačiu nebūti tik draugu. Auklėtojas turi prisiimti atsakomybę už mokinio būsimą ateitį, nes jis tą ateitį ir formuoja. Netgi situacijoje, kuomet vaikas galvoja, kad jis kažko nenori, turi vadybiškai padaryti taip, kad jis to užsinorėtų, rasti būdų kaip jį sudominti. Auklėtojas turi būti ir psichologas, ir teisininkas, ir slaugytojas.

Nevalia pamiršti, kad klasės vadovo darbo uždaviniai, pirmiausia, yra formuoti bendruomenę, kuri būtų gerai organizuota, kurios kiekvienas narys galėtų įgyvendinti savo individualius ugdymosi tikslus ir poreikius. Antra, suteikti kiekvienam mokiniui galimybę pasijusti svarbiam, dalyvaujant klasės gyvenime bei planuojant veiklą. Taip pat ugdyti norą tobulėti, laikantis nuostatos, kad klaidos yra natūralus dalykas ir kad labai svarbu iš jų pasimokyti. Šiandien skaičiau straipsnį, kuriame buvo pasakyta, kad geriausias progresas yra prieš tai buvusio progreso klaidų taisymas. Taigi, nebijojimas susimauti ir tikėjimas savo jėgomis yra labai svarbus.

Giedrė Valaitienė, Panevėžio Juozo Miltinio gimnazija

Daugiau skaitykite Klasės vadovo gide 2 “Klasė be kampų“

Visos naujienos

Turite klausimų? Susisiekite


Neteisingas el. pašto adresas!
Laukelis yra privalomas!

Laukelis yra privalomas!


Success

Ačiū už žinutę!

Jūsų užklausa išsiųsta. Pasistengsime į ją atsakyti kaip įmanoma greičiau.

Adresas

K. Kalinausko g. 9A,
Vilnius, Lietuva

Naujienų prenumerata

Blogas el. pašto adresas!

Prenumerata užsakyta!