Kaip pamokoje integruoti socialinių emocinių įgūdžių lavinimą?

Technologijų amžiuje žmonijai imant vis labiau svetimėti iškyla socialinio emocinio ugdymo svarba. Socialinis emocinis ugdymas – tai procesas, kurio metu mokomasi suvokti ir valdyti savo emocijas, išsikelti ir siekti pozityvių tikslų, sukurti ir išlaikyti ilgalaikius santykius su aplinkiniais ir kt. Viso to mokomasi atsižvelgiant į vaiko asmenybės ypatybes, nuostatas ir gebėjimus. Kaip integruoti šių įgūdžių lavinimą į ugdymo procesą.

Atsakingumas. Vaikai tiek namuose, tiek klasėje turi turėti pareigų. Suaugusieji turi aiškinti vaikui, kad labai svarbu išmokti prisiimti atsakomybę už savo elgesį. Pradedant savimi – nevėluoti, pasiruošti pamokai, siekti gerų rezultatų ir kt. ir baigiant rūpinimusi kitais. Atsakingumą geriausiai ugdo pareigų pasiskirstymas bendruomenėje. Mokiniai bendru susitarimu turi turėti pareigų klasėje ir išmokti jas vykdyti. Tai galėtų būti lentos nuvalymas, suolo susitvarkymas, knygų išdalijimas ir pan.
Gebėjimas planuoti, priimti sprendimus. Planuoti vaikai išmoksta tada, kai jiems duodama laisvė. Duokite mokiniams ilgalaikes užduotis, kurios reikalauja planavimo įgūdžių – tai galėtų būti referatai, kūrybiniai darbai, organizacinė veikla. Svarbu, kad užduočiai įvykdyti būtų reikalingi keli etapai. Konsultuokite mokinius po kiekvieno etapo, kad jis galėtų įsitikinti savo sprendimų tikslingumu ir priklausomai nuo Jūsų komentarų, juos pakeisti, jei tai yra reikalinga.

Bendravimas. Bendrauti vaikai geriausiai mokosi bendraudami. Suteikite jiems galimybę kuo dažniau atlikti užduotis poroje, grupelėmis. Puikiai bendravimo įgūdžiai lavėja neformalioje aplinkoje – įvairių išvykų, edukacijų metu. Kokybiškai bendrauti vaikai mokosi žaisdami emocinius žaidimus – tam pasitarnauja emocinės kortos, nukreipiamieji klausimai, nebaigti sakiniai, „karšta kėdė“ ir pan. Skatinkite vaikus kalbėtis apie jausmus, įvardinti savo būseną. Kiekvienos pamokos pradžioje pasiteiravę, kaip jie laikosi, paprašykite, kad mokiniai įvardintų ne tik emociją, bet ir argumentuotų, kodėl ji yra tokia. Jaunesniojo amžiaus mokiniams panaudokite emocinius veidelius, vyresniesiems galite pateikti emocijų žodynėlį. Siūlykite mokiniams jiems aktualias temas, kuriomis jie patys norėtų pasikalbėti. Ugdykite empatiją – tai padaryti padeda vaizdinė medžiaga, aprašyta ar suvaidinta situacija ir pan.
Pasipriešinimas. Labai svarbu, kad mokiai išmoktų įvertinti ir atpažinti pavojingas situacijas. Įvertinę riziką vaikas turi priimti sprendimą, ar situaciją jis gali išspręsti pats, ar jam reikia suaugusiųjų pagalbos. Jei vaikas geba suvokti riziką, jis pasitrauks nuo pavojų keliančių žmonių, pasipriešins blogai besielgiančių bendraamžių provokacijai. To mokomasi kalbantis su vaiku, žaidžiant situacinius žaidimus, diskutuojant. Jei siekiama, kad mokinys apie netinkamą kitų vaikų elgesį kalbėtųsi ir su Jumis, užsitarnaukite jo pasitikėjimą. Neišduokite ir nerodykite šio vaiko kaip pavyzdžio bendruomenei, nes tai gali sukelti bendraklasių neigiamą reakciją į jį. Kalbėkitės su vaikais ir paaiškinkite ribą tarp nuoširdaus pasikalbėjimo ir skundimo.

Savigarba. Ko gero pati svarbiausia vaiko savybė. Ji ugdoma visą gyvenimą ir nuo vaiko požiūrio į save priklauso jo sėkmė visose srityse. Vaikas save vertina palankiai, kai nuolatos yra giriamas, skatinamas suaugusiųjų. Labai svarbu atrasti veiklą, kurioje vaikui sekasi. Raskite už ką jį galite pagirti, išryškinkite jo stipriausias savybes. Užduotis pamokoje konstruokite taip, kad sėkmę patirtų įvairių gebėjimų mokiniai, leiskite jiems rinktis analitines ar kūrybines užduotis jie nori atlikti. Priimkite vaikų pasiūlymus, juk nesvarbu kokia forma jie mokosi, svarbu, kokių žinių ir įgūdžių jie įgis galutiniame rezultate, todėl nebijokite eksperimentuoti.

Tai tik kelios mokinio savybės, kurių lavinimas padeda būti sėkmingais visose gyvenimo srityse – mokykloje, šeimoje, bendruomenėje, darbo rinkoje. Stiprūs mokinių socialiniai emociniai įgūdžiai gerina jų požiūrį į save bei ugdymo procesą. Didinant mokinių socialines emocines kompetencijas mokykloje sumažėja patyčių atvejų, gerėja tarpusavio santykiai bei požiūris į visą juos supančią bendruomenę.

 

Visos naujienos

Turite klausimų? Susisiekite


Neteisingas el. pašto adresas!
Laukelis yra privalomas!

Laukelis yra privalomas!


Success

Ačiū už žinutę!

Jūsų užklausa išsiųsta. Pasistengsime į ją atsakyti kaip įmanoma greičiau.

Adresas

K. Kalinausko g. 9A,
Vilnius, Lietuva

Naujienų prenumerata

Blogas el. pašto adresas!

Prenumerata užsakyta!