6 savaičių svorio metimo iššūkio rezultatai, Summer Body Prep | 13 savaičių mitybos iššūkis - Amber CrossFit

Per truputį daugiau nei dienų su Jūsų sudarytu planu sumažinau savo apimtis bei svorį. Pasimėgaukite dubeniu makaronų Argi švari mityba nėra smagi? Mano klientė sportavo pagal galimybes. Taip pat, ji pasirinko sportuoti daugiausiai 4 kartu savaitėje, ko jai tikrai pakako ir taip darė visus tris mėnesius. Nuotraukose pokytis per 4 savaites, kuomet laikomasi mitybos plano ir sporto režimo. Kalbant apie švarios mitybos dietą, visų pirma reikia apsišvarinti — išvalyti šaldytuvą ir maisto podėlį ar spinteles.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".

SVORIO METIMAS - 10 KLAIDŲ, KURIAS TU DARAI!

The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.

The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".

6 savaičių svorio metimo iššūkio rezultatai

It does not store any personal data. Functional Functional Functional cookies help to perform certain functionalities like sharing the content of the website on social media platforms, collect feedbacks, and other third-party features.

6 savaičių svorio metimo iššūkio rezultatai

Performance Performance Performance cookies are used to understand and analyze the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors. Analytics Analytics Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website.

6 savaičių svorio metimo iššūkio rezultatai

These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc. Advertisement Advertisement Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns.

6 savaičių svorio metimo iššūkio rezultatai

These cookies track visitors across websites and collect information to provide customized ads. Others Others Other uncategorized cookies are those that are being analyzed and have not been classified into a category as yet.

Vaidotas po 7 savaičių iššūkio numečiau 13 kg per 2 mėn! Sportas: nuo 6 savaitės, po 3 kartus.